Saint James Tromel
Saint James Tromel
Saint James Tromel

Saint James Tromel

Regular price $320.00
  • Wool Skirt
  • Navy
  • Length: 51 cm
  • Rib detail